Hosting SEO

AS1
 • Dung lượng
  3.0 GB
 • FTP
  Unlimited
 • Server
  VDC2/Viettel/IDC
 • Giao diện
  cPanel
 • Quét mã độc
 • VAT
  10%
 • 1 IP riêng
  150k/tháng
AS2
 • Dung lượng
  5.0 GB
 • FTP
  Unlimited
 • Server
  VDC2/Viettel/IDC
 • Giao diện
  cPanel
 • Quét mã độc
 • VAT
  10%
 • 1 IP riêng
  150k/tháng
AS3
 • Dung lượng
  7.0 GB
 • FTP
  Unlimited
 • Server
  VDC2/Viettel/IDC
 • Giao diện
  cPanel
 • Quét mã độc
 • VAT
  10%
 • 1 IP riêng
  150k/tháng
AS4
 • Dung lượng
  10.0 GB
 • FTP
  Unlimited
 • Server
  VDC2/Viettel/IDC
 • Giao diện
  cPanel
 • Quét mã độc
 • VAT
  10%
 • 1 IP riêng
  150k/tháng

Powered by WHMCompleteSolution