VPS Linux - VPS Windows

A1G
 • 1 Cores
  CPU
 • 1024 MB
  RAM
 • 20GB [SSD Cloud]
  HDD
 • Unlimited
  Bandwidth
 • LXC
  Công nghệ ảo hóa
 • Linux
  Hệ điều hành
 • Hàng tuần
  Backup
 • Miễn phí Directadmin
  Panel
 • 10%
  % VAT
 • Gói này chỉ dùng Linux
  Ghi chú
A2G
 • 1 Cores
  CPU
 • 2048 MB
  RAM
 • 30GB [SSD Cloud]
  HDD
 • Unlimited
  Bandwidth
 • LXC/KVM
  Công nghệ ảo hóa
 • Linux/Windows
  Hệ điều hành
 • Hàng tuần
  Backup
 • Miễn phí Directadmin
  Panel
 • Win2008R2/2012R2
  HĐH
 • 10%
  % VAT
A3G
 • 2 Cores
  CPU
 • 3072MB
  RAM
 • 45GB [SSD Cloud]
  HDD
 • Unlimited
  Bandwidth
 • LXC/KVM
  Công nghệ ảo hóa
 • Linux/Windows
  Hệ điều hành
 • Hàng tuần
  Backup
 • Miễn phí Directadmin
  Panel
 • Win2008R2/2012R2
  HĐH
 • 10%
  % VAT
A4G
 • 4 Cores
  CPU
 • 4096MB
  RAM
 • 75GB [SSD Cloud]
  HDD
 • Unlimited
  Bandwidth
 • LXC/KVM
  Công nghệ ảo hóa
 • Linux/Windows
  Hệ điều hành
 • Hàng tuần
  Backup
 • Miễn phí Directadmin
  Panel
 • Win2008R2/2012R2
  HĐH
 • 10%
  % VAT

Powered by WHMCompleteSolution