Kiểm tra tên miền Tìm kiếm tên miền phù hợp với bạn...

Nhập tối đa 20 tên miền quý khách muốn đăng ký vào ô dưới đây, mỗi tên miền một dòng. Không bao gồm http:// hoặc www

TLD Đăng ký tối thiểu (năm) Đăng ký Chuyển tên miền Gia hạn tên miền
com 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
net 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
info 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
org 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
biz 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
us 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
TLD Đăng ký tối thiểu (năm) Đăng ký Chuyển tên miền Gia hạn tên miền
com 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
net 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
info 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
org 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
biz 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
TLD Đăng ký tối thiểu (năm) Đăng ký Chuyển tên miền Gia hạn tên miền
us 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
TLD Đăng ký tối thiểu (năm) Đăng ký Chuyển tên miền Gia hạn tên miền
us 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
TLD Đăng ký tối thiểu (năm) Đăng ký Chuyển tên miền Gia hạn tên miền
com 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
net 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
info 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
org 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
vn 1 830,000 VND 480,000 VND 480,000 VND
com.vn 1 700,000 VND 350,000 VND 350,000 VND
biz 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
us 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
edu.vn 1 400,000 VND 200,000 VND 200,000 VND
org.vn 1 400,000 VND 200,000 VND 200,000 VND
info.vn 1 400,000 VND 200,000 VND 200,000 VND
ac.vn 1 400,000 VND 200,000 VND 200,000 VND
name.vn 1 60,000 VND 30,000 VND 30,000 VND
net.vn 1 700,000 VND 350,000 VND 350,000 VND
biz.vn 1 660,000 VND 330,000 VND 330,000 VND

Powered by WHMCompleteSolution