Hosting

 • AH1

  • 500 MB
   Dung lượng
  • Unlimited
   Băng thông
  • 1
   Sub domain
  • 0
   Addon domain
  • 2
   Databases
  • 2
   Email
  • 1
   FTP
  • VDC2/Viettel/IDC
   Server
  • cPanel
   Giao diện

  • Tự động backup

  • Chống DDOS
  • 10%
   VAT
  150,000/6 mo
  Đăng ký
 • AH2

  • 1.0 GB
   Dung lượng
  • Unlimited
   Băng thông
  • 2
   Sub domain
  • 0
   Addon domain
  • 3
   Databases
  • 3
   Email
  • 1
   FTP
  • VDC2/Viettel/IDC
   Server
  • cPanel
   Giao diện

  • Tự động backup

  • Chống DDOS
  • 10%
   VAT
  210,000/6 mo
  Đăng ký
 • AH3

  • 2.0 GB
   Dung lượng
  • Unlimited
   Băng thông
  • 3
   Sub domain
  • 1
   Addon domain
  • 4
   Databases
  • 4
   Email
  • 1
   FTP
  • VDC2/Viettel/IDC
   Server
  • cPanel
   Giao diện

  • Tự động backup

  • Chống DDOS
  • 10%
   VAT
  180,000/3 mo
  Đăng ký
 • AH4

  • 3.0 GB
   Dung lượng
  • Unlimited
   Băng thông
  • 4
   Sub domain
  • 2
   Addon domain
  • 5
   Databases
  • 5
   Email
  • 1
   FTP
  • VDC2/Viettel/IDC
   Server
  • cPanel
   Giao diện

  • Tự động backup

  • Chống DDOS
  • 10%
   VAT
  240,000/3 mo
  Đăng ký

Powered by WHMCompleteSolution