VPS Cloud

 • AV1

  • CPU 1 Cores

   RAM 2GB+1GB [KM]

   HDD 25GB [SSD]

   Bandwidth Unlimited

   Hệ điều hành Linux

   Backup Hàng tuần

   Panel Directadmin

   Giá chưa tính 10%VAT


  750,000/3 mo
  Đăng ký
 • AV2

  • CPU 2 Cores

   RAM 4GB + 2GB [KM]

   HDD 40GB [SSD]

   Bandwidth Unlimited

   Hệ điều hành Linux | Windows

   Backup Hàng tuần

   Panel Directadmin

   Giá chưa tính 10% VAT

  1,650,000/3 mo
  Đăng ký
 • AV3

  • CPU 4 Cores

   RAM 8GB + 1GB [KM]

   HDD 64GB [SSD]

   Bandwidth Unlimited

   Hệ điều hành Linux/Windows

   Backup Hàng tuần

   Panel Directadmin

   Giá chưa tính 10% VAT


  3,750,000/3 mo
  Đăng ký
 • AV4

  • CPU 8 Cores

   RAM 16GB + 2GB [KM]

   HDD 120GB [SSD]

   Bandwidth Unlimited

   Hệ điều hành Linux | Windows

   Backup Hàng tuần

   Panel Directadmin

   Giá chưa tính 10% VAT


  8,550,000/3 mo
  Đăng ký

Powered by WHMCompleteSolution