VPS Linux - VPS Windows

A1

Giá chưa tính 10%VAT

 • 1 Cores
  CPU
 • 512 MB
  RAM
 • 10GB [SAS]
  HDD
 • Unlimited
  Bandwidth
 • Linux | Windows
  Hệ điều hành
 • Hàng tuần
  Backup
 • Directadmin
  Panel
A2

Giá chưa tính 10% VAT

 • 1 Cores
  CPU
 • 1048 MB
  RAM
 • 20GB [SAS]
  HDD
 • Unlimited
  Bandwidth
 • Linux | Windows
  Hệ điều hành
 • Hàng tuần
  Backup
 • Directadmin
  Panel
A3

Giá chưa tính 10% VAT

 • 1 Cores
  CPU
 • 2048MB
  RAM
 • 30GB [SAS]
  HDD
 • Unlimited
  Bandwidth
 • Linux/Windows
  Hệ điều hành
 • Hàng tuần
  Backup
 • Directadmin
  Panel
A4

Giá chưa tính 10% VAT

 • 2 Cores
  CPU
 • 4096MB
  RAM
 • 45GB [SSD Cloud]
  HDD
 • Unlimited
  Bandwidth
 • Linux | Windows
  Hệ điều hành
 • Hàng tuần
  Backup
 • Directadmin
  Panel

Powered by WHMCompleteSolution