Kiểm tra tên miền Tìm kiếm tên miền phù hợp với bạn...

Xin vui lòng nhập các ký tự mà bạn nhìn thấy trong hình dưới đây vào hộp văn bản được cung cấp. Điều này rất cần thiết để ngăn chặn SPAM.

TLD Đăng ký tối thiểu (năm) Đăng ký Chuyển tên miền Gia hạn tên miền
com 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
net 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
info 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
org 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
biz 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
us 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
TLD Đăng ký tối thiểu (năm) Đăng ký Chuyển tên miền Gia hạn tên miền
com 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
net 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
info 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
org 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
biz 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
TLD Đăng ký tối thiểu (năm) Đăng ký Chuyển tên miền Gia hạn tên miền
us 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
TLD Đăng ký tối thiểu (năm) Đăng ký Chuyển tên miền Gia hạn tên miền
us 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
TLD Đăng ký tối thiểu (năm) Đăng ký Chuyển tên miền Gia hạn tên miền
com 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
net 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
info 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
org 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
vn 1 830,000 VND 480,000 VND 480,000 VND
com.vn 1 700,000 VND 350,000 VND 350,000 VND
biz 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
us 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
edu.vn 1 400,000 VND 200,000 VND 200,000 VND
org.vn 1 400,000 VND 200,000 VND 200,000 VND
info.vn 1 400,000 VND 200,000 VND 200,000 VND
ac.vn 1 400,000 VND 200,000 VND 200,000 VND
name.vn 1 60,000 VND 30,000 VND 30,000 VND
net.vn 1 700,000 VND 350,000 VND 350,000 VND
biz.vn 1 660,000 VND 330,000 VND 330,000 VND

Powered by WHMCompleteSolution